...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύων υπολογιστών σε εσωτερικούς χώρους βασισμένα σε ηλεκτρολογικό σχέδιο καθώς και εξωτερικά με προβλεπόμενη εγκατάσταση σε πλαστικούς σωλήνες και κανάλια που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πολλαπλά τερματικά για χρήση δικτύου ηλεκτρονικού υπολογιστή σε σημεία ηλεκτρικών και τηλεφωνικών πριζών.

 

  • Rack και Patch Panel.

  • Δομημένη καλωδίωση Cat 5e, Cat 6UTP/FTP/S-FTP.

  • Κατανεμητές (τηλεφωνικοί, οπτικής ίνας).

  • Εξαρτήματα.

  • Οπτικές ίνες.

Εφαρμόζουμε μέτρηση και πιστοποίηση του δικτύου με όργανο μέτρησης και εκτύπωση του report για τις ταχύτητες και άλλα χαρακτηριστικά του δικτύου με παράδοση πλήρους αναφοράς στον πελάτη.

Και βεβαια παρέχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης  για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και αξιοπιστίας του δικτύου και των συστημάτων σας.