...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ACCESS CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ACCESS CONTROL

Η εταιρία μας σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και στον τομέα της εξειδικευμένης περίπτωσης των συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, access control. Πρόκειται για εφαρμογή συστήματος ασφάλειας η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα να οργανώνετε και να επιβλέπετε την πρόσβαση του οποιουδήποτε σε κάποιον ή όλους τους χώρους της επιλογής σας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε παραδείγματος χάριν να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή την ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης ενός ατόμου ή μιάς ομάδας ατόμων ή επιλεκτικά να επιτρέπετε την πρόσβαση ορισμένων ατόμων μόνο σε συγκεκριμένους χώρους.

Μία ακόμη έξυπνη εφαρμογή του access control είναι και η διαχείριση εισόδου - εξόδου δωματίων ξενοδοχείων, δηλαδή η ασφάλεια των πελατών και της κίνησης τους στα δωμάτια και παράλληλα ο έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας στα δωμάτια με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος από συσκευές ή φώτα που ο πελάτης θα ξεχνούσε υπό άλλες συνθήκες αναμμένα σε συνδυασμό με την γενική του χρέωση για την χρήση όλων των υπηρεσιών του ξενοδοχείου. Αυτή η διαχείριση μπορεί να γίνει με πολλές επιλογές λειτουργίας ανάλογα με τον τύπο και το πλήθος των συσκευών που έχουμε να διαχειριστούμε και τον τρόπο ελέγχου πρόσβασης τον οποίο επιθυμείτε. Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής και διαχείρησης όλων των κινήσεων του συστήματος καθ' όλο το 24ώρο για να έχετε τον πλήρη έλεγχο της ασφάλειας των χώρων, του προσωπικού και των πελατών σας στα χέρια σας.

Οι εφαρμογές της ελεγχόμενης πρόσβασης είναι πολλές όσες και τα οφέλη της.