...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ολοκληρωμένων ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών δικτύων και συστημάτων με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια.

Με γνώμονα την ασφάλεια του έμψυχου και άψυχου δυναμικού υλοποιοὐμε τα ηλεκτρολογικά έργα σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

  • Μελέτη σχεδίου απο εξειδικευμένο πτυχιοὐχο ηλεκτρολόγο μηχανικό της εταιρίας μας ή της εταιρίας συνεργάτη μας, πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του χώρου.
  • Εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού πἰνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ISO.
  • Καλωδίωση βάσει των αναγκών του χώρου χρησιμοποιώντας υλικά τα οποία καλύπτουν πλήρως την προδιαγραφή της εκάστοτε εγκατάστασης. Με σεβασμὀ στην λειτουργικότητα και την αισθητική του χώρου σας εφαρμόζοντας εκσκαφές και εσωτερικά ή εξωτερικά περάσματα όπου αυτές οι μέθοδοι πρέπει να εφαρμοστούν.
  • Όδευση καλωδίων με σωστή προετοιμασία για όλες τις προδιαγεγραμμένες εφαρμογές στο πέρασμα πρός τους τερματικούς σταθμούς.
  • Ολοκλήρωση της εγκατάστασης με προσεκτική εγκατάσταση και υλοποίηση τερματικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας.
Παρουσίαση και παράδοση λειτουργικού έργου σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες ανάγκες και απαιτήσεις του χώρου και των χρηστών του.